ราคาแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งแอร์บ้าน


ในการติดตั้งแอร์บ้านนั้นการเดินท่อน้ำทิ้งก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญอีกจุด หนึ่ง เพราะถ้าหากติดตั้งท่อน้ำทิ้งไม่ดีอาจทำให้น้ำไม่สามารถระบายน้ำทิ้งจากแอร์ ออกได้และทำให้น้ำทิ้งขังอยู่ในถาดน้ำทิ้งจนน้ำล้นออกมาภายนอกจนสร้างความ เสียหายให้แก่ ตัวแอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าใต้ตัวแอร์ได้บริเวณรอบๆเครื่องได้ ท่อน้ำทิ้งที่ใช้ในการติดตั้งแอร์บ้าน ส่วนมากจะใช้ท่อ S-LON หรือท่อ PVC

  • การต่อท่อน้ำทิ้งจะต่อออกจากตัวคอยล์เย็นและเดินไปสู่ท่อระบายน้ำหรือ ทางน้ำทิ้ง และถ้าจำเป็นต้องเดินท่อน้ำทิ้งในแนวราบควรเดินท่อให้เอียงเล็กน้อย เพื่อให้ท่อน้ำทิ้งไหลสะดวก
  • ควรท่อน้ำทิ้งควรจะหุ้มฉนวนตรงบริเวณที่อาจจะเกิดมีการคอนเด้นท์ขึ้นได้ เช่น ช่วงที่ต่อออกจากคอยล์เย็น , เดินท่อน้ำทิ้งอยู่บนฝ้าเพดาน เป็นต้น
  • และถ้าหากต้องต่อท่อน้ำทิ้งลงแหล่งระบายน้ำที่มีกลิ่นเหม็นควรทำ P-TRAP ที่ท่อน้ำทิ้งด้วยเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลง

2 Comments on การติดตั้งท่อน้ำทิ้งแอร์บ้าน

  1. ท่อน้ำทิ้งของแอร์ สามารถลง อ่างล้างมือจะมีปัญหา อะไรมั๊ยคะ?

  2. ตอบคุณ Pornapa

    ถ้าไม่มีที่เดินท่อจริงๆก็ไม่เป็นไรครับ น่าจะแค่เกะกะเฉยๆ

Leave a comment

Your email address will not be published.