ราคาแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในการติดตั้งแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำทิ้งในการติดตั้งแอร์บ้าน

ในการติดตั้งแอร์บ้าน การติดตั้งท่อน้ำทิ้งของแอร์ ถือว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะต้องระวัง เพราะถ้าหากติดตั้งไม่ดีจะให้น้ำทิ้งที่ระบายมาจากตัวแอร์ ไม่สามารถระบายออกได้และจะมีน้ำทิ้งของแอร์ค้างอยู่ในตัวเครื่องและเพิ่มมาก ขึ้นเรื่อยๆ จนล้นออกมาภายนอก(นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของอาการแอร์น้ำหยด และจะสร้างความเสียหายให้อุปกรณ์ที่อยู่ข้างใต้ตัวแอร์ได้

  • ในการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแอร์ ส่วนมากจะใช้ท่อพีวีซี หรือท่อ S-LON โดยต่อออกจากตัวเครื่องทำความเย็นด้านใน
  • การต่อท่อน้ำทิ้งแอร์นั้นควรจะหุ้มฉนวน ในจุดที่จะเกิดการควบแน่นของไอน้ำด้วย (condensate) และถ้าเดินท่ออยู่บนฝ้าเพดานจำเป็นต้องใส่ฉนวนหุ้มตลอดทั้งแนว
  • ในกรณีที่จำเป็นต้องต่อท่อน้ำทิ้งลงท่อระบายน้ำ ควรป้องกันกลิ่นและแมลงโดยการทำ TRAP ที่ท่อน้ำทิ้งด้วย (การทำ trap คือการเดินท่อให้โค้งขึ้นก่อนแล้วโค้งลง คล้ายตัว n เพื่อกักน้ำให้ขังไว้ในท่อน้ำทิ้งเล็กน้อย

 

Leave a comment