ราคาแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำยาแอร์ในการติดตั้งแอร์

การติดตั้งท่อน้ำยาแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำยาแอร์บ้าน


การเดินท่อน้ำยาแอร์บ้าน ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการติดตั้งแอร์แบบแยกส่วน ควรคำนวนขนาดของท่อน้ำยาแอร์ให้ดีๆ เพราะถ้าหากเลือกใช้ท่อน้ำยาที่มีขนาดเล็กเกินไป จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของแอร์ลดต่ำลงหรือทำให้เกิดความดันตกคร่อม ระหว่างท่อมากเกินไป ดังนั้นในการเลือกขนาดของท่อน้ำยาแอร์ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างดังนี้
• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อน้ำยาแอร์
• ความยาวท่อน้ำยาแอร์
• จำนวนของข้อต่อต่างๆของท่อน้ำยาแอร์
• ความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้ำยาแอร์
การเลือกใช้ท่อน้ำยาแอร์ควรเลือกขนาดตามที่คู่มือที่ผู้ผลิตแอร์แต่ละยี่ห้อกำหนดไว้ แต่ถ้าไม่มีคู่มือก็ให้หาขนาดท่อน้ำยาแอร์คร่าวๆ ได้จากแผนผังคำนวณขนาดท่อน้ำยาแอร์ซึ่งโดยทั่วไปกำหนดความดันตกคร่อมด้านดูด (Suction Line Pressure Drop) 2 PSI/100 FT และความดันตกคร่อมด้านส่ง (Discharge Line PressureDrop) 4 PSI/100 FT.

Leave a comment

Your email address will not be published.