ราคาแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำยาแอร์ในการติดตั้งแอร์บ้าน

การติดตั้งท่อน้ำยาแอร์ในการติดตั้งแอร์บ้าน

การเดินท่อน้ำยาแอร์นั้นต้องติดตั้งให้ถูกหลักการ แอร์ถึงจึงจะทำงานอย่างได้มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบท่อน้ำยาแอร์จะต้องสะอาดและแห้ง ในการเดินท่อน้ำยาต้องคำนึงถึงความเร็วของไอน้ำยาให้มากพอที่จะพาน้ำมันหล่อลื่น กลับคอมเพรสเซอร์ด้วย ดังนั้นในการติดตั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นในระดับที่ต่างกัน จะต้องคำนึงถึง

  • 1. การติดตั้งคอยล์เย็นต่ำกว่าคอยล์ร้อน จะมีผลให้น้ำมันกลับเข้าคอมเพรสเซอร์น้อยเพราะ คอมเพรสเซอร์อยู่สูงกว่า ดังนั้นการเดินท่อด้านดูดต้องคำนึงถึงความดันตกคร่อมและเรื่องน้ำมัน กลับด้วย
  • 2. การติดตั้งคอยล์ร้อนต่ำกว่าคอยล์เย็น จะมีผลให้ความดันตกลงเพราะคอมเพรสเซอร์ต้อง อัดน้ำยาขึ้นที่สูง ดังนั้นการเดินท่อน้ำยาด้านส่งต้องคำนึงถึงความดันตกคร่อมจากความเสียดทาน และ การเดินท่อในแนวดิ่ง

1 Comment on การติดตั้งท่อน้ำยาแอร์ในการติดตั้งแอร์บ้าน

  1. ผมขอรบกวนถามหน่อยครับ ในการติดตั้งแอร์ ถ้าคอยล์ร้อนอยู่สูงกว่าคอยล์เย็นและคอยล์เย็นอยู่สูงกว่าคอยล์ร้อน แบบใหนจะดีกว่ากันครับ รบกวนตอบหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ

Leave a comment