ราคาแอร์บ้าน

การหาขนาดบีทียูจากค่ากิโลวัตต์

การหาขนาดบีทียูแอร์จากค่ากิโลวัตต์ (ฺKW —> BTU) สามารถทำได้ง่ายโดยการ เอาจำนวนกิโลวัตต์ มาคุณด้วย 3,412 ครับ เช่น
แอร์ขนาด 2.8 KW = 2.8 x 3412 = 9553.6 Btu

Leave a comment