ราคาแอร์บ้าน

การใช้แอร์ให้ประหยัดไฟอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุน

วิธีการใช้แอร์ให้ประหยัดไฟอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุน วันนี้เอามาแนะนำทั้งหมด 6 วิธี ซื่งแต่ละวิธีล้วนสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ครับ

  • 1) ปิดพัดลมระบายอากาศเมื่อไม่จำเป็น เพราะเมื่อเปิดพัดลมระบายอากาศก็จะการระบายอากาศที่มีความเย็นออกจากห้อง และก็จะมีอากาศภายนอกในปริมาณเท่ากันไหลเข้ามาแทน ซื่งอากาศจากภายนอกที่ไหลเข้าในห้อง จะทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น และถ้าหากเป็นห้องประชุม ในขณะที่เปิดเเอร์ เพื่อให้อากาศเย็นก่อนจะมีคนเข้าใช้ห้อง ก็ไม่จำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ ให้รอจนมีคนเข้าใช้ห้องประชุมเป็นจำนวนมากก่อน จึงเปิดพัดลมระบายอากาศก็ได้
  • 2) ตั้งปิดจอคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล1เครื่อง จะปล่อยความร้อนออกมาประมาณ 250 วัตต์ และส่วนใหญ่จะเป็นความร้อนจากจอมอนิเตอร์ประมาณ 180-200 วัตต์ ดังนั้นจึงควรตั้งโปรแกรมให้จอมอนิเตอร์ปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ทำงานสักระยะ
  • 3) ตั้งอุณหภูมิของแอร์ไว้ที่ 28 องศาเซลเซียส แล้วเปิดพัดลมช่วยจะสามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น
  • 4) นำตู้มาตั้งชิดผนังด้านทิศตะวันออกหรือตะวันตก เพราะผนังด้านที่มีความร้อนเข้ามามากที่สุดคือ ด้านทิศตะวันออกและตะวันตก การนำตู้ไปตั้งชิดผนังจะช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจากผนังได้
  • 5) ปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ และอย่าเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้ในขณะปิดแอร์ เพราะถ้าเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไว้จะทำให้ความร้อนและความชื้นจากภายนอกจะเข้าไปในห้องและจะสะสมอยู่บริเวณพื้น ผนัง เฟอร์นิเจอร์ พรม กระดาษ ผ้าม่าน เป็นต้น เมื่อเปิดแอร์ครั้งต่อไปก็จะทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น เพื่อดึงเอาความร้อนและความชื้นนี้ออกไป ซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์
  • 6) ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ค่าความร้อนที่ไม่จำเป็นออกนอกห้องแอร์ให้หมด เพราะภาระส่วนหนึ่งที่สำคัญของแอร์นั้นเกิดจากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในห้องด้วย
    ซื่งอุปกรณ์ที่มักมีอยู่ในห้องแอร์แต่ก็สามารถย้ายออกไปตั้งบริเวณอื่นๆได้ เช่น ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น เครื่องถ่ายเอกสาร หม้อต้มน้ำร้อน หม้อหุ้งข้าวไฟฟ้า เป็นต้น

Leave a comment