ราคาแอร์บ้าน

ข้อดีข้อเสียของแอร์สี่ทิศทาง

แอร์แบบสี่ทิศทาง (Cassette type) แอร์ชนิดนี้จะสามารถเดินท่อน้ำยาและท่อน้ำทิ้งบนฝ้าเพดานได้เลย เหมาะกับงานหรือห้องที่ไม่สามารถติดตั้งแอร์แบบติดผนัง ตั้งแขวน เนื่องจากปัญหาไม่สามรถเดินท่อน้ำทิ้ง เดินท่อน้ำยาได้ เช่น ออฟฟิทตามอาคาร ตามตึกใหญ่ๆ สตูดิโอ ห้องที่ต้องการความสวยงาม เป็นต้น
ข้อดี
– สามารถติดตั้งแอร์และเดินท่อภายในฝ้า ทำให้มีความสวยงาม
– ลดปัญหาในการติดตั้งท่อน้ำยาลัดเลาะตามมุมของห้อง
– ช่วยให้วิศวกรออกแบบ อาคารได้ง่าย
ข้อเสีย
– ราคาแอร์และค่าติดตั้งยังค่อนข้างสูงอยู่เมื่อเทียบกับแอร์ติดผนังและตั้งแขวน
– ในอนาคตอาจมีปัญหาการอุดตันของปั๊มน้ำ ทำให้เกิดน้ำรั่วบริเวณตัวแอร์ได้
– ล้างทำความสะอาดได้ยาก

Leave a comment