ราคาแอร์บ้าน

ความหมายของน้ำยาแอร์

น้ำยาแอร์ หมายถึงสารทำความเย็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบแอร์ทั่วไป ปัจจุบันใช้อยู่หลายชนิด เช่น น้ำยา R-12 , R-22 , R-404A สำหรับน้ำยาที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับแอร์บ้านก็คือ น้ำยา R-22 (Freon-22) โดยมีจุดเดือดอยู่ที่ -40.8 ‘C ซื่งอนาคตอาจจะเป็นน้ำยา R-404A เข้ามาแทนเพราะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานกว่าน้ำยา R-22
น้ำยาแอร์เป็นสารจำพวก CFCs (Chloro Fluoro Carbons) ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติคือ ไม่มีพิษ ไม่มีกลิ่น และความถ่วงจำเพาะของสารในสถานะก๊าซจะหนักกว่าอากาศ โดยที่สารเหล่านี้จะมีจุดเดือดที่ต่ำกว่าสารทั่วไป จึงถูกนำมาใช้ในการทำความเย็น โดยที่สารทำความเย็นที่มีจุดเดือดต่ำจะถูกใช้ในการทำความเย็นที่อุณหภูมิต่ำ และสารทำความเย็นที่มีจุดเดือดสูงจะถูกใช้ในทำความเย็นที่อุณหภูมิสูง ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งานของแต่ละสภาพแวดล้อม

Leave a comment