ราคาแอร์บ้าน

ความหมายของบีทียูคืออะไร

ความหมายของบีทียู (BTU = British Thermal Unit) คือ หน่วยที่วัดปริมาณความร้อน
โดยใช้หลักการ ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำ 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮต์ (1 BTU = 1 Kcal)
โดยความจริงจะเรียกขนาดแอร์โดยใช้หน่วย บี.ที.ยู/ชั่วโมง (BTU/Hr) แต่ส่วนใหญ่จะเรียกว่าบีทียู เฉยๆ
ถ้าหากแอร์นาด 9,000 บีทียู ก็หมายถึงแอร์เครื่องนี้สามารถล้างความร้อนได้ 9,000 บีทียูในเวลา 1 ชั่วโมง

Leave a comment