ราคาแอร์บ้าน

ปีนี้ยอดขายแอร์พุ่งจนโรงงานผลิตไม่ทัน

ในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาของปี2553 ยอดขายแอร์พุ่งจนโรงงานผลิตไม่ทันทำให้สินค้ากำลังขาดตลาดอยู่ในขณะนี้ เนื่องมาจากราคาแอร์ถูกลงจากการที่รัฐบาลมีมาตรการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสรรพาสามิตเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก และเนื่องมาจากอากาศที่ร้อนมากกว่าทุกปีด้วย ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แอร์ผลิตไม่ทันนั้นก็คือมียอดการส่งออกเครื่องปรับอากาศมากขึ้นกว่าเดิม เพราะต่างประเทศมียอดสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น จากสาเหตุนี้จึงทำให้ผู้จำหน่ายแอร์ ประสบปัญหาไม่มีสินค้าที่จะจำหน่ายให้ลูกค้า

Leave a comment