ราคาแอร์บ้าน

ผู้คิดค้นเครื่องปรับอากาศ

ผู้ที่คิดค้นและสร้างเครื่องปรับอากาศขึ้นเป็นคนแรก คือ วิลลิส แคริเออร์ ชายชาวอเมริกัน โดยวิลลิส แคริเออร์ ได้สร้างแอร์รุ่นแรกของเขาขึ้นเพื่อการขายประมาณปี ค.ศ. 1914

วิลลิส แคริเออร์ เป็นเด็กบ้านนอกธรรมดาๆในรัฐนิวยอร์ก แต่ก็สามารถสอบแข่งขันจนได้รับทุนการศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยคอร์แนล จากการที่เขาชอบระบบการถ่ายเทอากาศและการทำความร้อน จึงได้ผลิตงานชิ้นแรกของเขาคือการคิดค้นและติดตั้งระบบทำความเย็นให้แก่โรงพิมพ์ในเมืองบรูกลิน หลังจากสำเร็จการศึกษาในปี ค.ศ.1901 โดย วิลลิส แคริเออร์ ได้ใช้เทคนิคดัดแปลงเครื่องทำความร้อนแบบไอน้ำที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในขณะนั้น ให้สามารถรับกับน้ำเย็นได้ ทำให้มีอากาศเย็นไหลหมุนเวียนทั่วโรงพิมพ์ โดยเขาสามารถในการคำนวณและจัดสมดุลระหว่างอุณหภูมิกับการไหลของอากาศได้อย่างแม่นยำ จนระบบปรับอากาศของแคริเออร์ไม่เพียงแต่ช่วยทำให้อากาศเย็นลงอย่างเดียว แต่ยังสามารถขจัดความชื้นในอากาศไปพร้อมๆกัน ทำให้อุณหภูมิภายในห้องลดต่ำลงเร็วขึ้นไปอีก

ซื่งความสำเร็จในการทำความเย็นและลดความชื้นให้แก่โรงพิมพ์ได้นี้ ทำให้วิลลิส แคริเออร์ ได้รับการนับถือและยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งเครื่องปรับอากาศสมัยใหม่

Leave a comment