ราคาแอร์บ้าน

วิธีเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งคอยล์ร้อนแอร์ให้เหมาะสม

วิธีหาตำแหน่งติดตั้งคอยล์ร้อนแอร์

วิธีหาตำแหน่งติดตั้งคอยล์ร้อนแอร์


วิธีเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งดอนเดนซิ่งยูนิต (คอยล์ร้อน)แอร์ให้เหมาะสม มีดังนี้

 • ควรวางคอนเดนซิ่งยูนิต(คอยล์ร้อนตัวนอก) ในบริเวณที่ตัวแอร์จะสามารถเป่าระบายลมร้อนได้ดี มิเช่นนั้นอาจจะทำให้แอร์เสียเร็วเนื่องจากความร้อน อีกทั้งยังทำให้ทำความเย็นได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 • ควรวางตำแหน่งคอยล์ร้อนแอร์ในตำแหน่งที่ไม่โดนฝนสาดได้ง่ายหรือทำที่กำบัง มิเช่นนั้นจะทำให้ส่วนที่เป็นโลหะเกิดสนิมขึ้นได้เร็วขึ้น
 • ควรวางตำแหน่งคอยล์ร้อนแอร์บริเวณที่ไม่ถูกแสงแดดส่องโดยหรือควรทำที่กำบัง มิเช่นนั้นจะทำให้แอร์เสื่อมสภาพเร็วขึ้นและทำให้แอร์ทำความเย็นไม่ดีเท่าที่ควร
 • ควรวางตำแหน่งคอยล์ร้อนแอร์ไม่ให้มีเสียงดังรบกวนบ้านข้างเคียง และควรไม่ให้ลมร้อนเป่าออกไปรบกวนบริเวณบ้านข้างเคียง
 • ในกรณีจำเป็นต้องแขวนคอยล์ร้อน ควรแขวนบริเวณที่มีโครงสร้างที่แข็งแรง มิเช่นนั้นอาจจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือตกหล่นลงมาได้
 • ควรวางตำแหน่งคอยล์ร้อนแอร์ให้สูงจากพื้นดินอย่างน้อย 10 เซนติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำขังเวลาฝนตกน้ำท่วม
 • ควรวางตำแหน่งคอยล์ร้อนแอร์ในที่สามารถล้างบำรุงรักษาได้สะดวก
 • ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งในบริเวณที่มีกรดซัลไฟด์ เช่น บริเวณท่อระบายน้ำทิ้ง เนื่องจากสารทำความเย็นจะทำปฏิกิริยากับกรดซัลไฟด์ ทำให้เกิดแก๊สพิษ ซื่งอันตรายกับร่างกายเมื่อสูดดม
 • ควรวางตำแหน่งคอยล์ร้อนแอร์ในตำแหน่งที่ไม่เกะกะขวางทางเดิน
 • Leave a comment

  Your email address will not be published.