ราคาแอร์บ้าน

วิธีเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งคอยล์เย็นแอร์ให้เหมาะสม

วิธีเลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งแฟนคอยล์ยูนิต (คอยล์เย็น)แอร์ให้เหมาะสม มีดังนี้

  • ไม่ควรวางคอยล์เย็นไว้เหนือหัวนอน เพราะจะทำการดูแลรักษายาก ที่นอนจะสกปรกได้ง่ายเวลาซ่อมหรือล้าง
  • ถ้าหากมีพื้นที่นั่งเล่นอยู่ในห้องนอนด้วย ควรวางตำแหน่งคอยล์เย็นให้เป่าลมเย็นออกไปหามากกว่าส่วนพื้นที่ที่ใช้นอน
  • ไม่ควรวางตำแหน่งคอยล์เย็นให้เป่าลมเย็นมาหาเราโดยตรงเวลานอนเพราะอาจจะทำให้ไม่สบายได้
  • ในการติดตั้งคอยล์เย็น(แอร์ติดผนัง) ควรเว้นที่ว่างด้านบนระหว่างตัวแอร์กับเพดานอย่างน้อย 10 เซ็นติเมตร เพื่อให้อากาศหมุนเวียนได้ง่าย และเพื่อง่ายแก่การถอดหน้ากากแอร์เวลาล้างหรือซ่อม
  • ควรพยายามวางคอยล์เย็นให้มีระยะใกล้กับคอยล์ร้อนเพื่อคอมเพรสเซอร์จะได้ไม่ทำงานมาก และเพื่อความประหยัดพลังงาน
  • ไม่ควรติิดตั้งคอยล์เย็นอยู่ในระดับต่ำมากจนเกินไป

Leave a comment