ราคาแอร์บ้าน

การใช้แอร์ให้ประหยัดไฟโดยไม่ต้องลงทุนภาค2

การใช้แอร์ให้ประหยัดไฟโดยไม่ต้องลงทุน

การใช้แอร์ให้ประหยัดไฟโดยไม่ต้องลงทุน

  • 7 ) ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟที่ไม่จำเป็น เพราะสิ่งเหล่านี้จะปล่อยความร้อนออกมา ทำให้เป็นภาระของแอร์ที่ต้องทำงานหนัก และต้องเสียพลังงานในการทำความเย็นเพิ่มขึ้น ซื่งจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์แสงสว่างที่ไม่จำเป็นภายในห้องแอร์จะเป็นการเสียค่าไฟสองต่อ เพราะจะต้องเสียค่าไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้และต้องมาเสียค่าไฟของเครื่องปรับอากาศอีก
  • 8 ) งดสูบบุหรี่ในห้องแอร์ เพราะถ้ามีการสูบบุหรี่ในห้องแอร์ก็จำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ เพื่อระบายควันและกลิ่นออกจากห้อง ซื่งก็จะทำให้อากาศภายนอกใหลเข้ามาทำให้แอร์ต้องทำงานหนักขึ้น และกินกระแสไฟเพิ่มขึ้น และถ้าไม่สูบบุหรี่ภายในห้องแอร์ก็ยังสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ทำให้แผงคอยล์ไม่อุดตันง่ายอีกด้วย
  • 9 ) สวมใส่เสื้อผ้าบางๆ ใส่สบาย เพราะจะช่วยให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น จึงสามารถตั้งอุณหภูมิของแอร์ให้สูงขึ้นได้
  • 10 ) ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด เพราะถ้าหากปิดประตูหรือหน้าต่างไม่สนิทหรือมีรูรั่ว ก็จะทำให้มีอากาศร้อนจากภายนอกรั่วใหลเข้าไปในห้องได้ ซึ่งจะทำให้แอร์ทำงานหนักขึ้น และสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้ามากขึ้น
  • 11 ) ปิดผ้าม่าน จะสามารถช่วยลดการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอกเข้ามาภายในห้องได้ และยังสามารถสะท้อนความร้อนกลับออกไปภายนอกได้ด้วย ซื่งจะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่ง

Leave a comment

Your email address will not be published.