ราคาแอร์บ้าน

เปรียบเทียบแอร์เบอร์5กับไม่มีเบอร์5

แอร์เบอร์ 5 กับแอร์ไม่มีเบอร์ 5 การกินไฟจะต่างกันพอสมควร
โดยแอร์เบอร์ 5 จะมีการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ ให้ประหยัดไฟขึ้น เช่น

  • ใช้คอมเพรสเซอร์ที่ออกแบบมาสำหรับประหยัดพลังงาน
  • ใช้ขนาดของแผงคอยล์ร้อนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภายในการระบายความร้อน ทำให้ประหยัดพลังงาน
  • ออกแบบชุดควบคุมอุณหภูมิ ให้มีการวิเคราห์ข้อมูลที่แม่นยำขึ้น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟ

ซื่งการใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยประหยัดพลังงานเหล่านี้จึงทำให้แอร์เบอร์ 5 มีราคาสูงกว่าแอร์ไม่มีเบอร์ 5 ดังนั้นควรพิจารณาว่ามีความจำเป็นหรือไม่ที่ต้องจะใช้แอร์เบอร์ 5 โดยเปรียบเทียบจากปัจจัยหลายๆอย่าง เช่น

  • เปรียบเทียบราคาแอร์เบอร์ 5 กับไม่มีเบอร์ 5 ว่าราคาต่างกันมากหรือไม่
  • จำนวนชั่วโมงที่จะใช้งานแอร์ในแต่ละวัน
  • จำนวนปีที่คาดว่าจะใช้แอร์

ซื่งถ้าหากต้องการใช้แอร์เป็นระยะเวลานานๆก็ควรใช้แอร์เบอร์ 5 เพราะคุ้มค่าที่จะลงทุนซื้อในราคาแพงตั้งแต่ตอนแรก

Leave a comment