ราคาแอร์บ้าน

วิธีแก้ปัญหาเมื่อหน้าจอแฟนคอยล์ Econo ขึ้น E2

โบรชัวร์คอยล์เย็น

วิธีแก้ปัญหาเมื่อหน้าจอแฟนคอยล์  Econo ขึ้น E2

สำหรับบทความนี้จะกล่าวถึงกรณีที่ท่านได้เปลี่ยนคอยล์เย็นจากยี่ห้อเดิม เป็นของยี่ห้อ Econo air  แล้วเกิดปัญหาที่ตัวแอร์ โดยหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ E2 

การที่หน้าจอขึ้นสัญลักษณ์นี้หมายถึงการมีปัญหาที่เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิของคอยล์ร้อน โดยเบื้องต้นให้ตรวจสอบว่าเซ็นเซอร์ที่คอยล์ร้อน(คอนเดนซิ่งยูนิต) อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่ หลุด หรือหลวมหรือไม่…เมื่อพบปัญหาให้แก้ไขปัญหาโดยการทำให้เซ็นเซอร์กลับไปอยู่ตำแหน่งเดิม

แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วไม่มีการผิดปกติของตำแหน่ง แสดงว่าเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่คอยล์ร้อนมีปัญหา ให้ทำการสั่งซื้อเซ็นเซอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยน หรือเรียกช่างแอร์ที่มีความชำนาญมาจัดการให้

คอยล์เย็นขึ้นe2

 

Leave a comment